0

Поиск

ברוכים הבאים לאתר – elki.co.il , חנות וירטואלית, קטלוג מוצרים ואתר תדמית של יריד נובי גוד.אתר elki.co.il (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית, קטלוג מוצרים ואתר תדמית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת למוניקס. המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת למוניקס (להלן “החברה”).פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה באתר ו/או בטלפון ו/או בפקס ו/או בדוא”ל ו/או הזמנה ו/או בווטסאפ ו/או מסרון מכל סוג ו/או בכל דרך אחרת מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה, אשר חל על כל אדם ו/או חברההבא/ים בהתקשרות כלשהי עם חב` למוניקס בין אם דרך אתר האינטרנט ובין אם בכל דרך אחרת ולכללי ומקבל ומסכים עם כל הסעיפים המפורטים בזאת וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענהו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1. פרטים אישיים:

1.1  בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת בין היתר את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

1.2  הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת למוניקס.

1.3  פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים מוצפנים אל חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

1.4  החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

1.5  החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

1.6  כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:

       1.6.1  העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.

       1.6.2  העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

2. המוצרים המוצעים:

2.1  המוצרים המוצעים באתר , מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותיאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.

2.2  פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע”י התקשרות טלפונית למספר 03-50-44-111.

2.3  התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

3. זכויות יוצרים וקניין רוחני:

3.1 כל הזכויות שמורות לחברת למוניקס, אין להעתיק, לשכפל ולפרסם, בכל צורה שהיא, חומרים מהאתר ללא אישור מפורש ובכתב מחברת למוניקס.  

4. תנאי שילוח:

4.1  מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת ע”י חברת למוניקס וע”פ שיקולה הבלעדי .

4.2  לחברת למוניקס שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים או להודיע על שינוי עלות השילוח ליעדים מסוימים.

4.3  חברת למוניקס  רשאית לבקש נוכחות של הרוכש במקום מועד האספקה והצגת תעודת זהות ו/או חתימתו ע”ג שובר כרטיס האשראי ו/או אישור מסירה כתנאי למסירתו. 

4.4  חברת למוניקס לא תשא בכל אחריות בעקיפין ו/או במישרין לזמני האספקה והשירותים הנובעים מנסיבות, אשר אינן בשליטתה ובכלל זה תקלות במערכת המחשוב, התקשורת, הטלפוניה, אירועים של כח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות, אזורי וזמני הגעה וחלוקה של החברה המשלחת.

4.5  חברת השילוח מספקת את השילוח בד”כ עד 3 ימי עבודה מרגע האיסוף (ימי שישי/שבת אינם נחשבים לימי עבודה מבחינת זמני המשלוח). האספקה מתבצעת בד”כ בין 8:00 עד 17:00. האספקה לישובים מרוחקים ו/או קטנים יכולה לקחת יותר זמן ותלויה בחברה המשלחת בלבד. על הלקוח חלה החובה להיות נוכח בכתובת, אשר מסר לצורך קבלת המשלוח.

4.6  חברת למוניקס לא תשא בכל אחריות בדבר השילוח, ביטוחו, זמן השילוח, שבר, כתובת שגויה שצוינה ע”י הלקוח וכדומה.

4.7  למען הסר ספק חב` למוניקס אינה משווקת את שירותי השילוח ומעניקה אותם כשירות לנוחיות הלקוח.

4.8  במידה ומכל סיבה שהיא יאלץ הלקוח להחליף/להחזיר את המשלוח/סחורה שקיבל מחב` למוניקס, החזרת/החלפת הסחורה ואיסוף ההזמנה/הסחורה החדשה יעשה ע”י הלקוח וע”ח הלקוח בלבד.

4.9  המשלוחים מתבצעים בגבולות מדינת ישראל בלבד ולמוניקס לא מבצעת משלוחים לחוץ לארץ.

5. תקופת פעילות:

5.1  היות ומדובר על מוצרים עונתיים פעילות האתר מוגבלת בתקופה והאתר פעיל מ-1 בדצמבר ועד ה-31 בדצמבר בלבד.

 6. החזרות וביטולים (מוצרים שאין להחזיר על פי דין טובין פסידים):

6.1   לא ניתן להחזיר ו/או לבטל ו/או להחליף את המוצרים נוכח העובדה כי מדובר במוצרים פסידים/עונתיים, אך מבלי לגרוע מהנ”ל קיימים מס’ סייגים כמפורט בסעיפים 6.2-6.4.

6.2   הרוכש יהיה אחראי לבדיקתם ובחינתם של הטובין הנרכש באמצעות האתר ובאחריותו להודיע ללמוניקס בכתב בלבד לדוא”ל info@elki.co.il על פגמים במוצר במידה ויהיו כאלה לא יאוחר מ-48 שעות ממועד מסירת המוצר לידיו ואם לא עשה כן יהא מושתק לטעון כל טענה בהקשר זה.

6.3  במקרה של פגם יהא זכאי הרוכש להחליף את המוצר לחדש אחר. אין החברה תהא אחראית לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים כתוצאה משימוש ו/או אי שימוש במוצר.

6.4  החזרת/החלפת הפריטים תבוצע ע”י הלקוח, על חשבונו ועל אחריותו בלבד ליריד ה”נובי גוד” בהרצליה, רח’ השונית 2, בימים א’ עד ה’ בלבד ובין השעות 10:00 ועד השעה 17:00 בלבד תוך 3 ימי עבודה מקבלת הפריטים ובתקופת הפעילות, אשר מתקיימת מ-1 בדצמבר ועד ה-31 בדצמבר בלבד.

7. תנאים נוספים:

7.1  חרף מאמציה של למוניקס ליתן שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין למוניקס מתחייבת לזמינותם של המוצרים המפורסמים באתר ולאספקתם והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור ו/או לספק מוצרים שאינם במלאי. 

Товар был добавлен в корзину